Guide för utformning av lekplatser för alla

Den här guiden för utformning av lekplatser för alla har skapats i samarbete med experter på lekplatser och barnutveckling som en resurs för att hjälpa till att skapa bra lekmiljöer utomhus för barn i alla åldrar och med alla förmågor.

Vad är en inkluderande lekplats?

Inspirerar alla att leka tillsammans
Att inspirera alla att leka tillsammans är kärnan i det vi gör, och inkluderande lekplatser ska ge alla möjlighet att leka tillsammans. Inkluderande lekplatser ska vara tillgängliga, engagera barn i alla åldrar och med alla förmågor och uppmuntra dem att interagera med varandra.

Leken är ett av de viktigaste sätten för barn att hålla sig aktiva, lära sig, få vänner och umgås. Den är också grundläggande för barns utveckling och välbefinnande.

Vi anser att mer inkluderande lekplatser gör det möjligt för barn att knyta an till andra på ett positivt sätt, lindra stresskänslor, stimulera kreativt tänkande och utforskande, öka självförtroendet och göra det möjligt för barn att njuta av nöjet och fördelarna med lek.

De fem principerna för utformning av en inkluderande lekplats
Alla barn har rätt att leka. Alla bör ha tillgång till en väl utformad lekplats som uppfyller deras utvecklingsbehov.

På HAGS anser vi att det finns fem grundläggande egenskaper i en lekplats för alla:

Multisensoriska inslag.

Inkludera minst en utrustning som stimulerar följande sensoriska system:

 • Hörsel – Hörselbehandlingen bygger på hur hjärnan tolkar, känner igen och särskiljer ljudstimuli. Relaterad utrustning omfattar våra musikinstrument och talande rör.
 • Proprioceptivt – Det proprioceptiva systemet består av sensorisk information som orsakas av sammandragning och sträckning av musklerna och av böjning, sträckning, dragning och kompression av lederna mellan benen. Exempel på utrustning är klätterprodukter, klätterväggar, nät och stegar på våra UniMini och UniPlay samt hoppanordningar.
 • Taktilt – Beröring är en uppfattning som beror på aktivering av neurala receptorer, i allmänhet i huden, inklusive hårsäckar. Relaterad utrustning omfattar våra klätterstenar på grund av deras textur, sandlek och en mängd olika lekpaneler.
 • Vestibulärt – Det vestibulära systemet förklarar uppfattningen av vår kropp i förhållande till gravitation, rörelse och balans. Exempel på våra produkter är spinnare, gungor och balansaktiviteter.
 • Visuell – Visuell uppfattning är hur hjärnan bearbetar det som ögonen ser – att känna igen, särskilja och tolka visuella stimuli genom att jämföra med erfarenheter som gjorts tidigare i livet. Relaterad utrustning inkluderar lekpaneler i starka färger, kontrasterande färger och teleskop som installeras i olika UniMinis och UniPlays.

Tillgänglighet

En inkluderande lekplats måste vara tillgänglig. Tillgänglighet handlar om resor, rörelse och närmande.

 • Välj lämpliga beläggningsmaterial som uppfyller standarderna EN 1176 och EN 1177. Lekplatsytor utformas med olika syften i åtanke, bland annat lekvärde, för att minska allvarlighetsgraden av skador vid fall, tillgänglighet och estetik.
 • Ha vägar som är tillräckligt breda för att rullstolsanvändare, föräldrar med barnvagnar och barn som inte gillar att bli rörda ska kunna passera varandra.
 • Se till att övergången från en beläggning till en annan är jämn, detta för att personer som använder hjälpmedel ska kunna röra sig fritt mellan olika delar av lekplatsen och de omgivande områdena.

Lek för alla

 • Liknande föremål med olika utmaningsnivåer, t.ex. snurrutrustning, kan grupperas tillsammans. Detta gör det möjligt för barn med olika förmågor att delta i samma typ av aktivitet bredvid varandra.
 • Lekplatser bör engagera barn i alla åldrar och med alla förmågor genom att tillhandahålla ett komplett utbud av utrustning med olika lekvärden och olika nivåer av utmaning. Alla barn kommer inte att välja att leka på alla utrustningar eller ha möjlighet att göra det. Men det är absolut nödvändigt att alla barn verkligen kan välja vad de ska leka på.

Möjlighet till lugn

 • Avskilda områden på lekplatsen, som fortfarande är inom synhåll, är utmärkta när barn upplever sensorisk överbelastning och behöver dra sig tillbaka till en lugn plats för att återkalibrera. Exempel på detta är områden under en multilekstruktur, lekstugor och annan utrustning där barnet känner att de är inneslutna men där förälder/vårdnadshavare fortfarande kan se dem.
 • Genom att ha en orienteringsstig kan barnen se över lekupplevelsen innan de börjar leka. Dessa vägar blir en säker plats där det är lite aktivitet och gör det möjligt för ett barn att gå in och ut ur leken på sina egna villkor.

Sociala miljöer

Lekplatser är underbara platser där barn kan öva på sociala färdigheter som kan vara svåra för dem. Därför är det viktigt att inkludera minst en utrustning som uppmuntrar till kooperativ lek. Andra typer av lekar att tänka på i en lekplats för alla är:

 • Ensamlek: Ett barn vill utforska och upptäcka sin värld och tenderar att leka ensam. Se till att det finns lekredskap som kan användas av en enda användare och som inte kräver någon annan för att fungera.
 • Lek med åskådare: Ett barn tittar på eller samtalar med andra som leker utan att delta i leken. Genom att placera utrustningen i grupper kan barnen se hur andra leker och delta när de är redo.
 • Parallell lek: Barnen leker bredvid varandra på samma område medan de ägnar sig åt sina egna aktiviteter och tittar och lyssnar på varandra, t.ex. på gungor.
 • Samspel: Barnen leker självständigt medan de härmar andra, samtalar och turas om, men varje barn agerar ensam. Detta kan ses i sand- och vattenlek och runt låtsaslek.

Utformning av en inkluderande lekplats

Att utforma en lekplats för inkludering kräver att man noga överväger den övergripande utformningen och de delar som ingår i den. Den bör sammanföra lekvärden och tillgänglighet på kreativa sätt.

I nedanstående avsnitt beskrivs några element som man bör tänka på och bedöma när man skapar en lekplats för alla. Detta är ingen regelbok, du eller lekplatsdesignern kan välja att betona en aspekt framför en annan och skapa egna strategier som bäst passar användarnas behov.

Lämna en kommentar